+48 502 758 431

Zadzwoń do nas!

Masz pytania?

biuro@centrumbadmintona.pl

ul. Łukasińskiego 110

Pon.-Pt. 8-22, Sob.-Nd. 9-21

Dojazd do centrum badmintona i tenisa stołowego w Szczecinie

Dojazd do nas

Wskazówki dojazdu

Jak do nas trafić?

Adres ośrodka:

Centrum Tenisa i Badmintona 
ul. Łukasińskiego 110
71-215 Szczecin

Mapka dojazdu do centrum badmintona i tenisa stołowego

Jak dojechać?

Centrum znajduje się na terenie piekarni.

Należy skręcić z ulicy Łukasińskiego i przejechać przez szlaban.

Następnie jechać/iść wzdłuż budynku po prawej zgodnie z oznaczeniami.

Gdy skończy się budynek skręcić w prawo i zostawić auto na parkingu. 

Wejście do centrum jest około 100. metrów dalej, po schodkach w górę i w prawo zgodnie z oznaczeniem na ścianie.

Szanowni klienci,

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w dniach od 28 grudnia 2020 do 12 lutego 2021 r działalność Centrum Tenisa i Badmintona będzie ograniczona do udostępniania kortów i boisk wyłącznie osobom uprawnionym w świetle tego rozporządzenia:

Rozdział 3 rozporządzenia:

15. Do dnia 31 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.
16. Okoliczności, o których mowa w ust. 15 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Z Centrum mogą w terminie 28.12.20- 12.02.21 korzystać sportowcy zawodowi oraz dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym.

W związku z tym osoby uprawnione chcące skorzystać z Centrum będziemy prosić o przedstawienie zaświadczenia z instytucji wymienionych w punkcie 16 rozporządzenia.

Rezerwacje w terminie 28 grudnia 2020- 12 lutego 2021 przyjmujemy wyłącznie telefonicznie: 502 758 431 i emailem (biuro@centrumbadmintona.pl), prosimy o załączenie zaświadczenia do emaila.

Rozporządzenie nakłada następujące obowiązki na uczestników zajęć:
Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.
W związku z tym ewentualne rezerwacje będą przyjmowane z zachowaniem 30 minutowych odstępów pomiędzy godzinami zajęć.

Mamy nadzieję, że WSZYSTKICH graczy będziemy mogli zaprosić od 13. lutego 2021 roku