+48 502 758 431

Zadzwoń do nas!

Masz pytania?

biuro@centrumbadmintona.pl

ul. Łukasińskiego 110

Pon.-Pt. 8-22, Sob.-Nd. 9-21

Szczecin, ul. Łukasińskiego 110

Centrum badmintona i tenisa stołowego

Zmęczony graniem w badmintona w szkołach?

NOWA JAKOŚĆ GRY

W naszym centrum zagrasz na jednym z 4 profesjonalnych boisk do badmintona i 4 stołów do ping-ponga. Wszystko w krytej, ogrzewanej hali.

Nasze korty są ułożone na miękkim podłożu, aby zmniejszyć obciążenie stawów podczas wykroków charakterystycznych dla badmintona.

Tenisiści zagrają na stołach renomowanej firmy Tibhar, które używają m.in. reprezentanci Polski. 

Chcesz zagrać przed lub w trakcie pracy? Nie ma problemu. Na miejscu możesz skorzystać z nowoczesnych szatni z prysznicami. Jeśli masz chwilę czasu, po grze możesz zrelaksować się w saunie.

KLIENCI O NAS

Na podstawie zweryfikowanych opinii Google

Slawek Miskiewicz
Slawek Miskiewicz
2020-11-24
Zweryfikowana
Symetria P.
Symetria P.
2020-11-21
Zweryfikowana
Mateusz Wesołowski
Mateusz Wesołowski
2020-11-17
Zweryfikowana
👍👍👍👍
Roman S
Roman S
2020-11-09
Zweryfikowana
Michał Bekier
Michał Bekier
2020-09-22
Zweryfikowana
Przyjazna atmosfera, dużo miejsca na granie
Janusz Tokarski
Janusz Tokarski
2020-09-10
Zweryfikowana
Mozna pograc rowniez w tenisa stolowego 😉
Grzegorz Szotta
Grzegorz Szotta
2020-09-09
Zweryfikowana
Grzegorz Wojcik
Grzegorz Wojcik
2020-09-07
Zweryfikowana
Borszczuk Myanmar
Borszczuk Myanmar
2020-08-31
Zweryfikowana
Latem dramat, bo sala nie ma klimatyzacji a jedynie jakieś nawiewy które niestety wiele nie dają (jedynie zwiewają lotki).
Jakub Żelepień
Jakub Żelepień
2020-08-30
Zweryfikowana

Szanowni klienci,

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w dniach od 28 grudnia 2020 do 31 stycznia 2021 r działalność Centrum Badmintona i Tenisa Stołowego będzie ograniczona do udostępniania kortów i boisk wyłącznie osobom uprawnionym w świetle tego rozporządzenia:

Rozdział 3 rozporządzenia:

15. Do dnia 31 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
2) ich organizowania bez udziału publiczności.
16. Okoliczności, o których mowa w ust. 15 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wynagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy.

Z Centrum mogą w terminie 28.12.20- 31.01.21 korzystać sportowcy zawodowi oraz dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym.

W związku z tym osoby uprawnione chcące skorzystać z Centrum będziemy prosić o przedstawienie zaświadczenia z instytucji wymienionych w punkcie 16 rozporządzenia.

Rezerwacje w terminie 28 grudnia 2020- 31 stycznia 2021 przyjmujemy wyłącznie telefonicznie: 502 758 431 i emailem (biuro@centrumbadmintona.pl), prosimy o załączenie zaświadczenia do emaila.

Rozporządzenie nakłada następujące obowiązki na uczestników zajęć:
Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.
W związku z tym ewentualne rezerwacje będą przyjmowane z zachowaniem 30 minutowych odstępów pomiędzy godzinami zajęć.

Mamy nadzieję, że WSZYSTKICH graczy będziemy mogli zaprosić od 1. lutego 2021 roku!